Kidsbieb

In samenwerking met de andere partners in de MFA Pittelo en de Bibliotheek in Assen is er een kinderbibliotheek gestart voor de kinderen van de beide scholen en de peuteropvang. De kinderen t/m groep 4 krijgen een eigen gekozen boek mee via het project ‘De Boekenbeer’. Ouders/verzorgers van ons kindcentrum zorgen voor deze uitleen.

De bibliotheek voor de groepen 5 t/m 8 is omgedoopt tot Kidsbieb. De kinderen van groep 7 zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die met de Kidsbieb te maken hebben, zoals het uitlenen en innemen, financiën, leesbevordering enz. Er is één algemeen directeur en 2 andere directeuren die verschillende werkgroepen aansturen.