Kwadraatonderwijs

CBS De Lichtbaak is één van de Kwadraatscholen in Nederland. Dat betekent dat we specifieke kennis in huis hebben om kinderen die meerbegaafd zijn te kunnen begeleiden. Binnen de school geven we dat o.a. vorm in de plusklas. Deze is voor de meerbegaafde leerlingen van de groepen 5 t/m 8. In het eerste halve jaar zijn de kinderen van groep 6 t/m 8 aan de beurt. In het tweede deel vallen de kinderen van groep 8 af en kijken we naar de kinderen van groep 5.

Voor meer informatie over Kwadraatscholen: www.kwadraatonderwijs.nl

Voor hoogbegaafde leerlingen bestaat er de mogelijkheid om naar de HB-afdeling van CJBS De Kloostertuin in Assen te gaan. Deze afdeling maakt deel uit van COG Drenthe.

Meer weten over onze HB-afdeling? Neem gerust contact op of vraag de schoolgids aan via 0592-352213.