Lichtbaak digitaal

De computer is niet meer weg te denken uit de samenleving en dus ook niet meer uit het lokaal. De kinderen in de groepen 1/2 gebruikende computer vooral voor spelletjes over kleuren, klanken en rekenen. Kinderen in groep 3 t/m 8 gebruiken de computer veel voor het oefenen van woorden, sommen en dergelijke. We gebruiken daarvoor de software van die hoort bij onze taalmethode "Taal Actief", onze rekenmethode "De wereld in getallen" en onze begrijpend leesmethode Nieuwsbegrip XL. Daarnaast wordt het rekenprogramma Rekentuin ingezet om zelfstandig mee te oefenen. Voor het werken met Rekentuin kunnen de kinderen thuis ook inloggen. De kinderen kunnen thuis ook oefenen met de spellingwoorden via het programma BLOON. Momenteel wordt het programma Taalzee en Words & Birds uitgeprobeerd. Vanaf groep 5 leren de kinderen informatie op te zoeken op het internet en deze te gebruiken. 

Op dit moment hebben alle kinderen in groep 8 de beschikking over een Ipad. Daarop werken ze zelfstandig na de instructie van taal of rekenen, werken ze aan thema’s en werken ze aan hun eigen doelen.

Na de herfstvakantie van 2015 krijgen ook de andere groepen de beschikking over ipad's op daar nog flexibeler te zijn bij het inzetten van dit hulpmiddel tijdens de instructies en zelfstandig werken.

De leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold in het werken met de nieuwste software en devices. Verantwoordelijk is onze OICT leerkracht.