Ons team

Professionals werkzaam op de Lichtbaak

Het team van De Lichtbaak bestaat naast leerkrachten en directie uit onderwijsassistenten, een intern begeleider en een vakleerkracht uit nog meer mensen met een specifieke functie welke wij hieronder verder toelichten. De leeftijden variëren van begin twintig tot eind vijftig. De leeftijden en ervaringen als leerkracht zijn gevarieerd en evenwichtig verdeeld. Veel leerkrachten werken parttime en vormen samen met hun duopartner een team voor de groep. In bijna alle groepen wordt daardoor lesgegeven door twee leerkrachten, wat wij zien als een waardevol voordeel. De dubbele inbreng aan kennis en inzicht levert een waardevolle aanvulling. Daar waar mogelijk proberen duopartners elkaar te vervangen bij ziekte of afwezigheid.

Groepsleerkrachten

... hebben direct contact met de kinderen en zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse onderwijs, de sfeer in de groep en de resultaten. Onze leerkrachten zijn enthousiast, en goed opgeleid. Naast het verzorgen van aantrekkelijk onderwijs, zijn zij belast van tal van andere zaken die raakvlakken hebben met de school, het onderwijs en de organisatie, zoals het organiseren van vieringen, het rapporteren naar ouders, het opleiden van stagiaires enz.

Vakleerkrachten

... zijn specialisten op hun vakgebied. De school heeft een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs. Hij verzorgt alle gymlessen en de Motorisch Remedial Teaching (MRT).

Onderwijsassistenten

... spelen een belangrijke rol binnen onze school. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de dagelijkse gang van zaken en vervullen een belangrijke rol in en buiten de klas. Hierbij kunt u denken aan het begeleiden van kinderen, ondersteuning bij leerproblemen, het voorbereiden van activiteiten, correctiewerk, e.d.

In school zijn 4 onderwijsassistenten actief. De onderwijsassistentes houden zich vooral bezig met NT2 en ondersteuning in de algemene zin.

Onderwijsondersteunend personeel

... is een “must” om tijd en energie over te kunnen houden voor het voorbereiden van de lessen, het voeren van een gedegen beleid en oog wilt blijven houden voor de mensen in de school. CBS De Lichtbaak beschikt gelukkig over onderwijsondersteunend personeel. Zo hebben we in onze school een conciërge en een administratief medewerker die bij veel werkzaamheden worden ingezet.

De intern begeleider

... is degene die verantwoordelijk is voor de leerlingenzorg op onze school. De IB-er bewaakt de ontwikkelingsvoortgang van de kinderen door regelmatig de toetsresultaten van de kinderen door te nemen en ze te bespreken met de leerkrachten.

De directie

... is eindverantwoordelijk voor alles wat zich in en rondom de school afspeelt. De directie bestaat uit een directeur die in principe vijf dagen per week aanwezig is. Daarnaast is er een dag per week een adjunct-directeur werkzaam op CBS De Lichtbaak. Bij vragen of problemen kunt u zich elke morgen tussen 8.30 en 9.00 uur tot de directie wenden. U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip. We rekenen erop dat u altijd eerst in gesprek gaat met de groepsleerkracht. Deze kent uw kind immers het beste.