COG Drenthe

CBS De Lichtbaak is een autonome school, maar bevindt zich onder de paraplu van de stichting Christelijke Onderwijs Groep Drenthe (COG). Dit komt de kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden van onze school ten goede.

Christelijke Onderwijsgroep Drenthe heeft 19 scholen onder haar verantwoordelijkheid in 4 Drentse gemeenten, te weten de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Midden-Drenthe. In totaal bezoeken ruim 3900 leerlingen de scholen. De scholen variëren van grote stedelijke scholen tot kleine plattelandsscholen.

Alle geledingen, te weten personeel, directieleden, College van Bestuur (CvB), Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, individuele medezeggenschapsraden en de Raad van Toezicht zetten zich in om binnen de school een prettige sfeer te creëren en ieder met zijn eigen karakter de school bestaanszekerheid te geven via COG Drenthe.  Er is een bestuursbureau waar het CvB is gehuisvest. Hier zitten ook een aantal stafmedewerkers en een secretariaat.

Meer informatie via COG Drenthe