Praktische info

Schooltijden / Gymtijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:
's morgens 08.30 - 11.45 uur (op woensdag 8.30 - 12.15 uur)
's middags 13.00 - 15.15 uur (op woensdagmiddag is er geen les)


I.v.m. de beschikbare ruimte op het schoolplein hebben we de pauzetijden aangepast. De ochtend-pauze is voor een deel v.d. groepen van 10.00 tot 10.15 uur en voor de andere groepen van 10.15 tot 10.30 uur. Op woensdag is er pauze op de volgende tijden: 10.15 tot 10.30 uur en van 10.30 tot 10.45 uur.


De leerlingen van groep 2 zijn op dinsdagmiddag de hele dag vrij.
De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Vakantiedagen

Herfstvakantie                  17 t/m 21 okt. 2016

Kerstvakantie                   26 dec. 2016 t/m 06 jan. 2017

Voorjaarsvakantie            20 t/m 24 feb. 2017

Paasvakantie                    14 t/m 17 april 2017

Meivakantie                      24 t/m 28 april 2017

Bevrijdingsdag                  5 mei 2017

Hemelvaarsvakantie         25 en 26 mei 2017

Pinkstervakantie               5 en 6 juni 2017

Zomervakantie                 21 juli t/m 1 sept. 2017

Studiedagen - Kinderen vrij

Dinsdag                             4 oktober 2016

Woensdag                         16 november 2016

Dinsdagmiddag                 31 januari 2017

Maandagmiddag               13 maart 2017

Vrijdagmiddag                    2 juni 2017

Vrijdagmiddag                    21 juli 2017

 

Inloop

De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen na om 08. 20 en 12.50 uur met hun kind mee naar binnen en dan is er de mogelijkheid om met de leerkracht te spreken of bijvoorbeeld het werk van hun kind te bekijken. De leerkracht begint om 8.35 en 13.05 uur met de lessen. De kinderen van groep 4 gaan na de herfstvakantie net als de groepen 5 t/m 8 zelfstandig naar binnen.

Schoolbel

Bij aanvang en einde van de lessen en na de pauzes zal de bel luiden. Wij willen dat de lessen op tijd van start gaan. Daarom zal er voor aanvang van de lessen één keer gebeld worden. Bij het luiden van de bel gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 buiten in de rij staan en worden opgehaald door de eigen leerkracht. De lessen beginnen om 8.30 uur.

Gymrooster 2016-2017

maandag    
08.30 - 09.15 uur   MRT   meester Nieuwenhuis
09.15 - 10.00 uur   groep 8   meester Nieuwenhuis
10.15 - 11.00 uur   groep 7   meester Nieuwenhuis
11.00 - 11.45 uur   groep 6   meester Nieuwenhuis
13.00 - 13.45 uur   groep 3   meester Nieuwenhuis
13.45 - 14.30 uur   groep 4   meester Nieuwenhuis
14.30 - 15.15 uur   groep 5   meester Nieuwenhuis
dinsdag    
13.00 - 13.30 uur     ISK  
13.30 - 14.00 uur     ISK  
woensdag    
08.30 - 09.10 uur   groep 6   juf Lianne
09.10 - 09.50 uur   groep 8   juf Lianne
09.50 - 10.30 uur   groep 7   juf Petra
10.45 - 11.30 uur   groep 4   juf Josje
11.30 - 12.15 uur   groep 3   juf Josje
donderdag    
13.00 - 13.45 uur  groep 5 juf Mariëlle
Vrijdag    
08.30 - 09.15 uur   ISK  
9.15 - 10.00 uur   ISK