Praktische informatie

Schooltijden

Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden:
's morgens 08.30 - 11.45 uur (op woensdag 8.30 - 12.15 uur)
's middags 13.00 - 15.15 uur (op woensdagmiddag is er geen les)


De leerlingen van groep 2 zijn op dinsdagmiddag vrij.
De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

 

Vakantiedagen

Paasvakantie 30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie 27 apr t/m 11 mei 2018
2e pinksterdag 21 mei 2018
Zomervakantie 23 jul t/m 3 sep 2018

 

 

Inloop

De ouders van de leerlingen mogen om 08. 20 en 12.50 uur met hun kind mee naar binnen en dan is er de mogelijkheid om met de leerkracht te spreken of bijvoorbeeld het werk van hun kind te bekijken. De leerkracht begint om 8.30 en 13.00 uur met de lessen. 

 

Gymrooster

Maandag    
08.30 - 09.15 uur   Taalklassen  onder/bovenbouw    meester Jeroen
09.15 - 10.00 uur   groep 3   meester Jeroen
10.15 - 11.00 uur   groep 4   meester Jeroen
11.00 - 11.45 uur   groep 5/6A   meester Jeroen
13.00 - 13.45 uur   groep 5/6B   meester Jeroen
13.45 - 14.30 uur   groep 7   meester Jeroen
14.30 - 15.15 uur   groep 8   meester Jeroen

 

Woensdag

   
10.00 - 10.45 uur groep 3 Juf Josje/Petra + eigen leerkracht
10.45 - 11.30 uur  TaalklAssen  
11.30 - 12.15 uur  groep 5/6b  Juf Mariëlle

 

Donderdag

   
13.00 - 13.45 uur   groep 4 Juf Yvonne
13.45 - 14.30 uur   groep 5/6A

Juf Menna

 

Vrijdag

   
08.30 - 09.15 uur   groep 8 Juf Josje
09.15 - 10.00 uur   groep 7 Juf Mariëlle