Ouderbetrokkenheid

Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Daarom dat we graag regelmatig informatie en gedachten uitwisselen.