Ouderbetrokkenheid

Kinderen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders/verzorgers en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van een kind. Vandaar dat wij streven naar een hoge ouderbetrokkenheid.