Ons onderwijs

Breed aanbod kennis, vaardigheden en houding

Ons uitgangspunt voor het brede aanbod is het ondernemende onderwijs. Wij verdelen het aanbod in een cursorisch en thematisch deel. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat bepaalde vaardigheden moeten worden getraind m.b.v. methodes en andere juist weer worden geleerd door “te doen”.

 

Cursorisch aanbod

Ons cursorisch aanbod omvat:

  • rekenvaardigheden
  • schrijfvaardigheden : spelling en taalstructuur, maar ook de schrijfmotoriek
  • leesvaardigheden: technisch lezen en begrijpend lezen
  • i.c.t – vaardigheden: omgaan met computer en programma’s
  • zoekvaardigheden: juist gebruik van informatiebronnen (woordenboeken, atlassen, tabellen/grafieken, internet)
  • sociale vaardigheden: lesactiviteiten gericht op het omgaan met elkaar en jezelf.

Dit aanbod wordt door de leerkrachten gestuurd en het programma is bepaald. In tempo en mate van verdieping kan er verschil zijn. Na bepaalde programmaonderdelen wordt de vaardigheid en kennis van uw kind getoetst, op basis van de analyse van deze toets gegevens krijgt uw kind herhaling- of verrijkingsstof.

 

Thematisch aanbod

Ons thematisch aanbod omvat:

  • Wereldoriëntatie (aardrijkskundige, historische, biologische en maatschappelijke aspecten)
  • Expressie: muziek, tekenen, handvaardigheid, drama

Dit aanbod wordt o.a. door de vragen van uw kind gestuurd. De thema’s zijn vastgesteld, de hoofddoelen zijn door de leerkracht neergezet, maar de uitwerking wordt sterk door leerlingen bepaald. Zij experimenteren, onderzoeken, doen verslag en presenteren hun ervaringen, oplossingen en kennis. Samenwerkend leren komt in dit thematisch werken veel voor! Om ‘zicht te houden’ op het bereiken van de kerndoelen, wordt er een ‘leidraad’ gebruikt waaronder een themarooster. De presentaties en verslagen worden beoordeeld op o.a. taalgebruik, informatie, relevantie.

Concluderend: de cursorische onderdelen staan in dienst van het thematisch aanbod, aangezien wij in deze onderdelen uw kind vaardigheden leren als: informatie te verzamelen, ideeën en gedachten verwoorden, problemen op te lossen en resultaten te presenteren.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.