Identiteit

De missie en de visie van onze school krijgen vorm in drie hoofdpijlers:
 

Christelijk

Kindcentrum De Lichtbaak is een Christelijke school waar ook kinderen van andere geloofsovertuigingen of zonder geloofsovertuiging van harte welkom zijn.
Als school gaan wij er wel van uit, dat  ouders/verzorgers achter de keuze staan voor het volgen van christelijk onderwijs en alle activiteiten die daarmee samenhangen.

De naam van ons kindcentrum heeft alles te maken met onze levensbeschouwelijke identiteit. De naam LICHTBAAK - ‘licht dat als baken dient’.

Samen met de kinderen proberen wij te ontdekken wat de verhalen uit de bijbel ons te zeggen hebben met betrekking tot ons leven vandaag de dag.
 

Positief schoolklimaat

Om goed te kunnen leren heb je een positief schoolklimaat nodig. Daarvoor hebben wij met ouders/verzorgers en de leerkrachten de volgende drie kernwaarden vastgesteld: respect, verantwoordelijkheid en waardering.

Ouders/verzorgers, kinderen en team werken samen aan het versterken van deze kernwaarden. De kinderen krijgen ondersteuning bij het aanleren van positief gedrag. Wij werken daarvoor met SWPBS (schoolwide positive behavior support). Zie voor meer informatie het kopje pedagogisch klimaat.

 

Ondernemend leren

Ondernemen heeft alles te maken met uitdagingen durven aangaan. Durven bestaat niet zonder angst. Vandaar dat ons team uw kind eerst leert op zichzelf te vertrouwen in een veilige omgeving, waarin de nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Pas als uw kind zich prettig voelt, durft het initiatieven te nemen, waardoor ontwikkeling plaatsvindt.

Onder ondernemerschap verstaan wij iemands vermogen om ideeën in daden om te zetten. Het omvat creativiteit, initiatief, verantwoordelijkheid, alsook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te bereiken.

Een ondernemende houding helpt iedereen in het dagelijks leven en is essentieel voor een optimale persoonlijke ontwikkeling.

We geven het ondernemend leren vooral vorm binnen het werken met thema’s op de middagen.

Wij werken met de kinderen aan de volgende toekomstgerichte vaardigheden (21st Century Skills):

1. De kinderen hebben zicht in eigen kunnen en in de eigen talenten
2. De kinderen zijn mediavaardig
3. De kinderen zijn sociaalvaardig
4. De kinderen kunnen organiseren
5. De kinderen kunnen onderzoeken
6. De kinderen kunnen het maximale uit zichzelf halen

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.