Verbonden

Kinderen kunnen het beste leren als de omgeving waarin zij zich bevinden veilig en vertrouwd is. Daarom is onze derde kernwaarde: verbondenheid. De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in een positief schoolklimaat door middel van PBS (Positief Behavior System). Door het hele gebouw zijn de gedrags- en verwachtingsregels duidelijk zichtbaar. Kinderen weten wat er van hen verwacht wordt. Er wordt gewerkt vanuit de drie waarden: verantwoordelijkheid, waardering en respect.

 

Elke week wordt er op De Lichtbaak een PBS-les gegeven. De leerkrachten spreken kinderen aan op hun positieve gedrag in de dagelijkse lessen. Daarnaast werken wij hard aan groepsvorming. Wij leren kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar te voelen. Wij geven kinderen moed en vertrouwen om hun mening te geven.

Door heel ons kindcentrum wordt er samengewerkt. Niet alleen in de eigen groep, maar ook groepsdoorbrekend. De kinderen worden hierdoor sociaalvaardiger. Je ziet kinderen elkaar helpen.

 

Daarnaast voelen wij ons op Kindcentrum De Lichtbaak de verbondenheid op het gebied van onze Christelijke identiteit. In alle groepen worden er minimaal twee Bijbelverhalen per week verteld en hier wordt met de kinderen over gesproken. Tevens zie je in alle groepen, dat er gebeden wordt. Naast de dagopeningen vinden er ook Christelijke vieringen plaats. Hieronder vallen o.a. de Kerst- en de Paasviering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.